Erich-Kastner
ERICH
KÄSTNER

Erich Kästner (1899–1974) byl německý novinář a spisovatel. Šlo o pacifisticky zaměřeného tvůrce a jednoho z nejznámějších německých spisovatelů 20. století. Světovou proslulost získal zejména prostřednictvím svých děl z oblasti literatury pro děti, za která získal v roce 1960 Cenu Hanse Christiana Andersena. Mimoto se zabýval i poezií a pracoval pro rozhlas a televizi.

Emil-a-detektivove